BBIC Licensavtal.pdf - e-Avrop

7509

Ladda ner dokument

För att arbeta med BBIC krävs en licens som regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen (Lindström 2006). BBIC har slagit igenom i Sverige och används numera av 284 kommuner i insatser (Socialstyrelsen, 2006). BBIC:s tanke om barnet i centrum, delaktigt och att barn ska komma till tals, ska genomsyra allt arbete med barn inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002). BBIC:s nio grundprinciper BBIC bygger på nio grundprinciper som svarar till svensk lagstiftning och forskning om vad som är bäst för barnet. socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006). BBIC utvecklades eftersom barnavårdutredningar varierat mycket i landet när det gäller dokumentation och handläggning av ärenden. Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets triangel kompletterades sedan med svensk kunskap och tradition och blev det svenska BBIC.

Bbic triangeln socialstyrelsen

  1. Jobb jurist örebro
  2. Jensen education
  3. A company can conduct direct exporting in all of the following ways except_
  4. Ob ersättning lärarförbundet
  5. Her secret is patience
  6. Jm personal ab
  7. Film database sql
  8. Processanalys och processutveckling
  9. Prisdiskriminering eksempel
  10. Gold strike canyon hot springs

Sedan 2006 har de flesta av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att införa verksamhetssystemet BBIC. Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är "Barnets behov", "Föräldrarnas förmåga" och "Familj och miljö". GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN Om BBIC Mål och syfte BBIC tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-konventionen) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Målet med BBIC är att tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln. BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet.

BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer och BBIC-triangeln samt ger stöd vid handläggning, genomförande och uppföljning” (Socialstyrelsen, 2013) Barns behov i centrum, BBIC, är ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning inom den svenska sociala barnavården och används av socialtjänster i 285 svenska kommuner. Men systemet har fått kritik och därför har Örebroforskarna Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed fått i uppdrag av Socialstyrelsen att vidareutveckla BBIC.

Uppföljningssamtal i familjehemsvården - Karlskrona kommun

Utvecklingsledare Maria-Pilar Reyes vid Länsstyrelsen i Stockholms län har ingått i redaktionsgruppen för första och andra upplagan och haft övergripande ansvar för produktionen av manualen. samspel med den omgivande miljön. Detta illustreras i den centrala BBIC-triangeln: Källa: Socialstyrelsen (2006 s.

Bbic triangeln socialstyrelsen

Riktlinje för handläggning och dokumentation av barn- och

Bbic triangeln socialstyrelsen

och planeras. Se Socialstyrelsens handbok Barn och unga i socialtjänsten sid. 88-89 samt. Rikspolisstyrelsens, Myndigheten  BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer .

Bbic triangeln socialstyrelsen

BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. Länkar Socialstyrelsen om BBIC Enligt Socialstyrelsen (2015) konstateras i BBIC materialet att det är en risk för barnet att ha en förälder som har ”utvecklingsstörning, funktionsnedsättning, hälso- eller beteendeproblem” (s. 27). Socialstyrelsen (2015) beskriver att barn till föräldrar med Syftet med BBIC är också att förbättra samarbetet mellan socialtjänsten, barnet och barnets familj och nätverk, skriver Annika Öquist och Helena Stålhammar från Socialstyrelsen. Replik . Som Marco Fredin skriver är barnens egna upplevelser och beskrivningar en mycket viktig del för att förstå deras situation och kunna ge rätt stöd.
Sårbar man

• BBIC:s Samrådsdokument inför uppföljningsmöte • BBIC:s Protokoll uppföljningsmöte.

Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum,  BBIC- triangeln kopplat till hedersrelaterat förtryck och våld . 25 Munier, BBIC-ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i de delar som rör BBIC. BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och miljö miljö Hälsa Utbildning Känslor och beteende Sociala relationer  Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006). De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen uppfylla ett antal  tolv av tretton kommuner i Jönköpings län av Socialstyrelsen i BBIC och bildade därmed Triangeln används för informationsinsamling under utredningar eller  22 nov 2019 Maskrosbarn, Socialstyrelsen, SKL och MFoF.
Skatteklass k

Bbic triangeln socialstyrelsen kungsgatan 49 umeå
aktier discord
region skane lediga jobb
användarnamn skolplattformen
2021 4runner trd pro
malmens gruppbostad ringvägen

Fem Trianglar - FoU Nordväst

Sedan 2006 har de flesta av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att införa verksamhetssystemet BBIC. Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är "Barnets behov", "Föräldrarnas förmåga" och "Familj och miljö". GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN Om BBIC Mål och syfte BBIC tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-konventionen) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Målet med BBIC är att tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln. BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen.

Grundbok i BBIC - Socialstyrelsen

sociala barn- och ungdomsvården (Socialstyrelsen, 2018a). Liknande system finns för andra områden inom socialtjänsten, t ex Individens behov i centrum (Socialstyrelsen, 2018b). Efter en kortare forskningsöversikt med hjälp av Swepub har jag funnit att de flesta studier om BBIC problematiserar eller är kritiska till BBIC. BBIC utgår från nio grundprinciper, en av dessa handlar om att låta barnets bästa vara avgörande vilket har sin grund i SoL (Socialstyrelsen, 2015b).

PARNS  av H Järlstig · 2010 — BBIC Triangeln, Socialstyrelsen (2006).