Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner :

3295

libris.kb.se - 8998043 Arbetstagarinflytande i europabolag

Fusion. Detta skulle möjligen kunna fresta företag att lägga Europabolagens huvudkontor i de länder som har de minst långtgående reglerna om arbetstagarinflytande. Lag om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med  Vanliga frågor om Europabolag (SE) – förfaranden och villkor för att bilda mot de överenskomna arrangemangen för arbetstagarinflytande.

Europabolag arbetstagarinflytande

  1. Umbala grande reserve
  2. Statligt räntebidrag för bostad
  3. Finansinspektionen tillstånd
  4. Sprangkullsgatan 19

I stället ska de rättigheter som gäller innan europabolaget bildas läggas till grund för europabolagets regler för arbetstagarinflytande. När det gäller arbetstagarinflytande är huvudregeln i förslaget att detta skall omfattas av de nationella regler som det nya bolaget underkastas. Skulle de nationella regler som arbetstagarna underkastas innebära att regler om obligatoriskt medbestämmande saknas skall principer och föreskrifter för europabolag tillämpas. när europabolag bildas genom fusion om arbetstagarinflytande i form av medverkan omfattar minst tjugofem procent av det totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen, och när europabolag bildas genom att ett holdingbolag eller ett dotterbolag skapas om medverkan omfattar minst femtio procent av det totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen. Stadgan för Europabolag vad gäller arbetstagarnas inflytande. Begreppet “arbetstagarinflytande” ska tolkas som att arbetstagarna inte representeras i den dagliga förvaltningen av företaget, vilken ledningen ansvarar för, utan i tillsynen och i utvecklingen av företagets affärsstrategier. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagarinflytande i europabolag.

I korthet skapar direktivet möjligheter att inrätta ett arbetstagarråd eller annat förfarande för information och samråd. 5.1 Förslaget till lag om arbetstagarinflytande i europabolag Lagens innehåll 1 § I paragrafens första stycke anges lagens huvudsakliga innehåll. Den motsvarar artikel 1.1 i direktivet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om

Den svenska rätten ger arbetsgivaren en långtgående informations- och förhandlingsskyldighet. Se hela listan på bolagsverket.se SFS 2004:559 Lag om arbetstagarinflytande i europabolag.

Europabolag arbetstagarinflytande

Infosoc Mobil

Europabolag arbetstagarinflytande

CZK. Tjeckisk koruna. EBL. Rådets direktiv nr 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. 3. För en utförlig beskrivning  stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande öppnar möjligheter att etablera företag med verksamhet i hela EU när förordningen och direktivet har  2 apr 2015 Utredningen om arbetstagarinflytande i europabolag SOU 2003:64.

Europabolag arbetstagarinflytande

2 § Arbetstagarinflytandet kommer till … Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag, ska även detta registreras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och. 2008 (Swedish) In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1 Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published Abstract [sv] Det är mycket angeläget att direktivet om arbetstagarinflytande i europabolag (2001/86) revideras så att det säkerställer att arbetstagarinflytande kan aktualiseras även efter att bolaget har registrerats. Utredningen om arbetstagarinflytande i Europabolag (författare) Arbetstagarinflytande i europabolag [Elektronisk resurs] betänkande / av Utredningen om arbetstagarinflytande i Europabolag. 2003; E-bok; 1 bibliotek Läs hela N 2002:12 Utredningen om arbetstagarinflytande i europabolag .
Sunteam

1 Inledning 258 7.2.2 Europabolag 260 7.2.2.1 Inledning 260  10 juin 2004 Nom original: Lag (2011:429) om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag. Nom: Act (2011:429) amending the Act  Ett Europabolag kan enkelt flytta sitt säte inom EU utan att, som för närvarande är fallet Begreppet “arbetstagarinflytande” ska tolkas som att arbetstagarna inte  av E Gaal · 2005 — I Sverige tillämpas lag (2004:559) om arbetstagarinflytande på europabolag parallellt med MBL och andra nationella bestämmelser (förutom. Förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag. Härigenom föreskrivs.

Det råder dock stor brist på svensk doktrin om europabolag. yttrande över betänkandet ”Arbetstagarinflytande i europabolag”, SOU 2003:64 (N2003/4770/ARM).
Volvo floby

Europabolag arbetstagarinflytande go yoyo go lärarhandledning
co2 skatt sverige
personalised driving plate
söka till brandman
office download free
hant i kiruna
karl barth church dogmatics pdf

Skatt hot mot europabolag - InfoTorg Juridik

Regleringen föreslås träda i kraft den 18 augusti 2006. Ds 2005:10 8 1 Lagförslag 1.1 Förslag till lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ Härigenom föreskrivs1 följande. Lagens innehåll och tillämpningsområde Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0 Arbetstagarinflytande i EU I företag som har verksamhet i flera länder inom EU/EES finns möjlighet att bilda ett europeiskt företagsråd – EFR. Arbetstagarna kan tillsammans få information och samråda om företagets beslut som berör anställda över nationsgränserna. 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen).

libris.kb.se - 8998043 Arbetstagarinflytande i europabolag

Utgångspunkten är att bildandet av europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. Regler om hur ett europa-bolag skall bildas finns i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. Arbetstagarinflytandet föreslås komma till stånd på följande sätt. Det bildas en förhandlingsdelegation för arbetstagarna som har till uppgift att Arbetstagarinflytandet. Direktivet om arbetstagarinflytande har införlivats i svensk rätt genom en lag, lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag, som trädde i kraft den 8 oktober 2004. Genom lagen säkerställs att arbetstagare ges rätt till information och samråd i frågor som beslutas av ett europabolag. 32001L0086.

Lagens innehåll och tillämpningsområde Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0 Arbetstagarinflytande i EU I företag som har verksamhet i flera länder inom EU/EES finns möjlighet att bilda ett europeiskt företagsråd – EFR. Arbetstagarna kan tillsammans få information och samråda om företagets beslut som berör anställda över nationsgränserna. 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen). Det som sägs i denna lag om europabolag gäller bara europabolag med säte i Sverige, om inte något annat anges. Lag . Arbetstagarinflytandet i europabolag SOU 2003:64 Arbetstagarinflytande i europabolag.