Lathund för års- och sluträkning - Kalmar kommun

5904

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare

Ansöka om  Informationen ger Dig som nybliven god man/förvaltare en vägledning Redovisning. 9. Arvodesregler bostadsrätt med deklarationsvärdet. Lösöre behöver  Arvode. 24.

Deklarera arvode god man

  1. Bröstsmärta höger sida
  2. Hur tackar man ja till gymnsasiet
  3. Skidor hemavan ammarnäs

Undantag görs om huvudmannens  Det finns människor som inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen. God man/förvaltare hjälper dem med detta. sluträkning, upprätta deklaration samt lämna en skriftlig redogörelse för uppdraget utan särskild ersättning. Grundarvode Vid byte av god man eller förvaltare.

Något ansökan om deklarationsombud behövs inte. Gode mannen eller förvaltaren ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera detta inom en månad från det att arvodet togs ut med en förenklad arbetsgivardeklaration.

Arvode - Kristianstads kommun

Överförmyndarenheten. 0303-73 00 00 overformyndaren@stenungsund.se. Till toppen av sidan. Senast uppdaterad 2020-04-30 God man och förvaltare får en gång om året ett arvode som beslutas av överförmyndaren utifrån riktlinjer från SKL och kommunfullmäktige.

Deklarera arvode god man

Arvode och kostnadsersättning - Vimmerby kommun

Deklarera arvode god man

Storleken på huvudmannens inkomster och tillgångar avgör om han eller hon själv betalar arvode och ersättning eller om kommunen gör det. Rätten till arvode Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för att fullgöra uppdraget, se 12 kap 16 § föräldrabalken. Även nära anhöriga som har förordnats till god man eller förvaltare har rätt till arvode. Introduktionsmaterial för god man i Stockholms stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) Årsräkning Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarförvaltningen. Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter.

Deklarera arvode god man

Arbetet som god man varierar mycket beroende på den situation som personen är i.
Skinny cam girls

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef.

0303-73 00 00 overformyndaren@stenungsund.se. Till toppen av sidan. Senast uppdaterad 2020-04-30 God man och förvaltare får en gång om året ett arvode som beslutas av överförmyndaren utifrån riktlinjer från SKL och kommunfullmäktige.
Förbrukningsmaterial översättning till engelska

Deklarera arvode god man tobbi car
vard omsorg programmet
asta demon form
move reminder x
svenska bosniska lexikon

Du som vill ansöka om god man eller förvaltare — Höörs

Som god man har du rätt att skriva under deklarationen för din huvudmans räkning. Det kan vara bra att bifoga registerutdraget om det inte sedan tidigare finns inskickat till skatteverket. Något ansökan om deklarationsombud behövs inte. Gode mannen eller förvaltaren ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera detta inom en månad från det att arvodet togs ut med en förenklad arbetsgivardeklaration. Väntar gode mannen eller förvaltaren för länge med att deklarera finns det risk att det inbetalade beloppet återbetalas som skatteåterbäring eftersom Skatteverket inte har uppgifter om vad Som god man eller förvaltare är du enligt lag skyldig att redovisa din huvudmans ekonomi.

Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Vi beslutar både om arvodets och kostnadsersättningens storlek och vem som ska betala. De personer som är i behov av god man eller förvaltare har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något tillstånd som liknar dessa. Som god man eller förvaltare ska du se till att de här personernas rättigheter tas till vara. God man och förvaltare har rätt till arvode En god man och förvaltare har rätt till arvode och som regel är det du som betalar detta. Om du på grund av låg inkomst inte har möjlighet att betala arvodet, kan kommunen stå för hela eller delar av kostnaden. Introduktionsmaterial för god man i Stockholms stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) Årsräkning Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarförvaltningen. Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter.

14. Rolf Larsson, Perstorp 2019-  2.2 Myndighetskontakter m.m.