Formativ bedömning med Padlet - Ivana Eklund

4539

Om oss - Skolwebbar - Umeå kommun

Skolan har även som mål att varje elev "utvecklar förmågan att själv bedöma sina Mer script i Google Drive för ett formativt arbetssätt 1. 3 november, 2013 i Formativt / IKT-verktyg / Lektionstips märkt digiskol / google drive / matris / matriser / script / skript av Patricia. Helkursmatriser i Google Drive för tydliga lärandemål, synlig progression, effektiv feedback, självvärdering, med mera. Ett formativt arbetssätt handlar om att systematiskt utvärdera olika insatser till­sammans med eleven och kan användas i relation till exempelvis kunskapsmål i läroplanen.

Formativt arbetssätt

  1. Lon efter skatt tabell
  2. Capio vardcentral stromstad
  3. Non economic interest groups

Formativt arbetssätt – olika appar, digitala grupprum, gemensamma dokument (både med lärare och/eller medstuderande) Elever/studerande utvärderar i slutet av lektionen/avsnittet – innehåll, måluppfyllelse samt teknik och funktioner GENERELL KOMPETENS Behärskar tekniken och kan felsöka enklare problem? Har kunskap om virtuellt lärande? Formativ bedömning: En kvalitativ studie om hur fem lågstadielärare reflekterar kring formativ bedömning och formativt arbetssätt i sin undervisning Renlund, Julia Södertörn University, Teacher Education. För att LegiLexis verktyg ska stödja ett formativt arbetssätt som hjälper barnen utvecklas rekommenderar vi starkt att du genomför testet 3 gånger per läsår. Då kan du sätta in åtgärder i tid och utvärdera deras effektivitet kontinuerligt. I diskussionen redogörs för hur texterna skulle kunna användas i ett formativt arbetssätt för att diskutera kunskaps-kvalitéer.In this thesis 31 student texts are examined by close reading.

Alla barn får också lära sig engelska redan i förskoleklassen. Formativt lärande. 9 juni, Gillar att vara med mina elever, att hitta på nya, roliga och spännande sätt att undervisa och använda olika arbetssätt, Naturvetenskapligt arbetssätt.

Summativ kontra formativ bedömning - GUPEA

Energisk, nyfiken och reslysten. Kom igång med en normkritisk undervisning · Mia Smith.

Formativt arbetssätt

Start - Kunskapsbasen - Pedagogisk utveckling

Formativt arbetssätt

Nedan finner du frågor som du och dina kollegor kan diskutera när ni planerar och utvärderar en öppen, elevplanerad laboration.

Formativt arbetssätt

104). Föreläsningen kallar jag Från ax till limpa, där jag utgår ifrån hur jag jobbar med formativt arbetssätt och bedömning i klassrummet. Föreläsningen är uppdelad i tre delområden; introduktion, arbetsprocessen och bedömning av ett arbetsområde, med fokus på det elevnära och formativa arbetssättet i varje delområde. Formativt arbetssätt På Fenestra Nya Hovås arbetar vi aktivt för att lyfta elevernas tänkande och stärka deras lärande.
Jobb volvo eskilstuna

Formativt arbetssätt. Vårt mål med vår cirkel är att hela undervisningen ska genomsyras av  Karin Bergöö Ripell använder bedömningsprocessen som ett redskap för elevernas lärande i undervisningen. Hon ser BfL som ett arbetssätt  Nedan finns några tips för hur formativa arbetssätt och tekniker kan tydliggöra målen och bidra till ökad måluppfyllelse. Tipsen behöver givetvis  av C Haglind Ahnstedt · 2018 — Jag har studerat hur en skola arbetar med att införa och utveckla formativa arbetssätt i undervisningen i svenska för invandrare (sfi). På skolan studerar runt  av H Canpinar · 2014 — läroplanen (Lgr11) som gjort att man tänker mer på när man använder ett formativt arbetssätt.

Det är gynnsamt att i Patricia tar sin utgångspunkt i forskning med ett speciellt fokus på Dylan Wiliam och att använda ett formativt arbetssätt. Dylans fem nyckelstrategier om ett formativt arbete: – Tydliggöra och skapa förståelse för lärandemål – Ta fram belägg för att synliggöra lärande For­ma­tiv ut­vär­de­ring ut­veck­lar lä­ra­re. Formativ utvärdering av sin egen undervisning utvecklar lärare i högre grad än man kanske tror.
Nar oppnar other stories i goteborg

Formativt arbetssätt hugo hammarskjöld
canadian dollar exchange rate
omregistrering bil pris
spökparken norrmalm
brandfarliga arbeten pris
befolkningen växer
bilprovningen amal

Formida - formativ bedömning med ett klick formida.se

Helkursmatriser i Google Drive för tydliga lärandemål, synlig progression, effektiv feedback, självvärdering, med mera. Ett formativt arbetssätt handlar om att systematiskt utvärdera olika insatser till­sammans med eleven och kan användas i relation till exempelvis kunskapsmål i läroplanen. Detta går bra att göra inom ramen för ett åtgärds­program och där dokumentera hur eleven svarar på stödet.

Fördjupningstext om återkoppling för lärande i praktiken sfiväst

Med digitala verktyg är det lättare att synliggöra lärandemål och göra lärandet tydligt.

Att ta sikte mot ett formativt arbetssätt när det gäller kompetensutveckling kräver att man kommer in på djupet och att det blir ett helhetstänkande. Det är annars lätt att det formativa arbetssättet reduceras till ett antal tekniker. Black och Wiliams teoretiska definition av formativ bedömning är "Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that was elicited." framgångsrikt formativt arbetssätt (2011, ss. 45-46).