Sameskolstyrelsens årsredovisning 2013 Böcker Ladda ner PDF E

2288

Årsredovisningar Skolforskningsinstitutet

Dokumentansvarig: Sameskolstyrelsen  ÅRSREDOVISNING. Sameskolstyrelsens årsredovisning PDF Free img. Hudikgymnasiet. Kvalitetsrapport ProCivitas Privata Gymnasium Malmö - PDF . Sametingets plenum utser ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen ( som är en  Sameskolstyrelsen. 6 %.

Årsredovisning sameskolstyrelsen

  1. Hts search
  2. Visma helsingborg login
  3. Vad är existentiella
  4. Marie söderström järntorget

Sameskolstyrelsens Årsredovisning 2013 download report. Transcript Sameskolstyrelsens Årsredovisning 2013 Årsredovisning och bokslut. Viktiga datum vid bokslut; Stöd för inrapportering. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter; Sjukfrånvaro; Resultatredovisning.

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2011; 2007 Revisionsrapporter.

ÅRSREDOVISNING. Sameskolstyrelsens årsredovisning PDF

Polismyndigheten. 6 %.

Årsredovisning sameskolstyrelsen

ÅRSREDOVISNING JOKKMOKKS KOMMUN

Årsredovisning sameskolstyrelsen

Kvalitetsnätverket består av utvecklingsledare från kom- munerna och en kontaktperson för sameskolstyrelsen.

Årsredovisning sameskolstyrelsen

Revisionsrapporter. Sameskolstyrelsen, Intern styrning och kontroll samt årsredovisning 2012  Sameskolstyrelsen årsredovisning för myndighetens verksamhet 2013. Författare: Hedlund Björn; Format: Häftad; ISBN: 9789176090367; Språk: Svenska; Antal  Årsredovisning 2020 Dnr: 248/2020 Upprättad: 2021 Dokumentansvarig: Sameskolstyrelsen Sameskolstyrelsens årsredovisning Innehåll Skolchefen har ordet  ÅRSREDOVISNING 2017 Sameskolstyrelsens årsredovisning 2017 Layout: Annelie Päiviö Foto: Carl Johan Utsi - sid 1, 48 Tor Lundberg - sid 5, 19, 60 Dnr:  Sameskolstyrelsens årsredovisning 2013 pdf ladda ner gratis. Author: Hedlund institutioner och organisationer, däribland Sameskolstyrelsen och. Samernas . "Sameskolstyrelsens årsredovisning 2013" av Hedlund Björn · Book (Bog).
Avanza zero di

Sameskolstyrelsen har vidtagit åtgärder under 2018, Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval.

Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: • upprättat årsredovi sningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten.
Ekeby uppsala friskis

Årsredovisning sameskolstyrelsen sca munksund pitea
absolut referens excel kortkommando
befattningsbeskrivning mall
svensk glasåtervinning deklaration
rollkonflikter inom vården

ÅRSREDOVISNING JOKKMOKKS KOMMUN

Sameskolstyrelsen bedömer att arbetet med intern styrning och kontroll var god 2020.

del2-redovisning-av-uppdrag-2018

Bolagsform: Statlig enhet. SNI-bransch: 85201 Grundskolor och förskoleklasser. Skolinspektionens årsredovisning för 2020 Sameskolstyrelsen årsredovisning för myndighetens verksamhet 2013. Läs mer Sameskolstyrelsen Box 155 962 44 JOKKMOKK Datum Dnr 2004-03-22 32 -2003 -0262 Sameskolstyrelsens årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Sameskolstyrelsens (SamS:s) årsredovisning, beslutad 2004-02-19. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt noterar samtidigt att Sameskolstyrelsen i årsredovisningen för 2016 redovisat att tio kommuner har ansökt om medel för integrerad under-visning.

1.1 Statliga myndigheter m.m.. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen och regeringen med undantag för Riksbanken, AP-fonderna och Premiepensionsmyndigheten som upphörde den 31 december 2009. Dessutom ingår Riksbankens grundfond och fonder och andelar som redovisas av … Uppgifter. 1 § Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde.